Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru

TERMIN

Konsument może odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny, składając w tym zakresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu 14 dniowego, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zamawiający otrzymał towar lub inna upoważniona przez niego osoba, inna niż przewoźnik.

FORMA

Forma w jakiej można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dowolna, podobnie jak treść samego oświadczenia. Istotne by wynikało z niego, że konsument rezygnuje z zawartej umowy sprzedaży. Można także w tym zakresie posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi integralną część regulaminu OWS, bądź treścią w nim zawartą. Jakkolwiek nie jest to obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa to ważność i skuteczność złożonego w tym zakresie oświadczenia.

SPOSOBY ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać:

- złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Perlo sklep jedzpij.pl, ul. Przemysłowa 6, 35-105 Rzeszów)

-  przesłane na adres e-mail: biuro@jedzpij.pl

ZWROT TOWARU ORAZ PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ ZE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu towarów.

Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument.

Sprzedawca zwraca konsumentowi poniesione przez niego płatności najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji w zakresie odstąpienia od umowy. Płatnościami poniesionymi przez konsumenta są wartości towarów oraz koszty dostawy, jakie zostały przez niego poniesione w związku z dostarczeniem towaru na wskazany w treści zamówienia adres dostawy (nie dotyczy to przesyłek gratisowych na terenie miasta Rzeszowa).

Do momentu otrzymania towarów od konsumenta lub dostarczenia dowodu ich odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od konsumenta.

Za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania konsument ponosi odpowiedzialność.

WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem umowy sprzedaży są towary:

  • zapieczętowane, a których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie mogą zostać zwrócone,
  • ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin do użycia,
  • połączone, po dostarczeniu, z innymi rzeczami w sposób nierozłączny (np. proszki do pieczenia)
 

PORADNIK PROCESU REKLAMACYJNEGO 

Warto wiedzieć, że pod pojęciem reklamacji rozumie się żądanie klienta skierowane do sprzedawcy,  w związku z m.in. pojawieniem się wady w zakupionym towarze, a którego skutkiem ma być doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez dostarczenie towaru bez wad.

KRÓTKI INSTRUKTAŻ CZYNNOŚCI REKLAMACYJNYCH

Jak zareklamować zakupione w naszym sklepie internetowym towary?

Konsumencie, jeżeli zakupiłeś w naszym sklepie internetowym towar, w którym wystąpiła wada, masz prawo do złożenia reklamacji.

Jak to zrobić?

1. Sposoby złożenia reklamacji

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

3. Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji

4. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Sposoby złożenia reklamacji

1. Konsument może złożyć reklamację  w formie:

- pisemnej wysłanej lub dostarczonej osobiście, na podany poniżej adres:Perlo sklep jedzpij.pl, ul. Przemysłowa 6, 35-105 Rzeszów

- wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@jedzpij.pl

2. Zawiadomienie o wadzie towaru/niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (reklamacja) powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, w miarę możliwości telefon kontaktowy, opis wady ze wskazaniem na czym ona polega oraz żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

3. Reklamowany towar prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście, na podany poniżej adres:

Perlo sklep jedzpij.pl, ul. Przemysłowa 6, 35-105 Rzeszów

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca do złożonej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji

1. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie udzielona w formie w jakiej została złożona, chyba że konsument określi sposób w jaki chce otrzymać odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji.

2. W przypadku reklamacji składanych osobiście w biurze handlowym Sprzedawcy, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie telefonicznej, wiadomości e-mail przesłanej na adres elektroniczny konsumenta bądź  w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zawiera m.in. rozstrzygnięcie, dotyczące zarówno stwierdzonej/ujawnionej wady towaru jak i związanych z tym żądań/oświadczeń  konsumenta.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji konsumenta lub rozpatrzenia jej niezgodnie z jego żądaniem, konsument ma prawo:

- zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,

- złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek),

- złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Chcemy, aby proces reklamacyjny, zakupionych w naszym sklepie towarów, przebiegał bezproblemowo, dlatego też możecie Państwo liczyć z naszej strony na pomoc. Chętnie odpowiemy na każde pytanie oraz wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z procesem reklamacyjnym. Informacje można uzyskać:

-  pod numerami telefonu: (+48) 17 779 09 77, (+48) 503 511 975

-  za pomocą e-mail: biuro@jedzpij.pl

Uwaga!

Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.


Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka została naruszona.

Pliki do pobrania:

 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
od 250 zł
Nie pamiętasz hasła? Załóż konto
oferta oferta

Przyprawy bio sklep internetowy

Suszone owoce | Kakao ekologiczne | Pasta orzechowa sklep | Masa kajmakowa cena

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl